سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود کتابهای پنجم وششم دبستان به همراه راهنمای معلم

چهارم
نوار صوتی آموزش قرآن
4/53 هنر
4/23 هدیه هاى آسمان
  نوار صوتی آموزش قرآن
1/20 فارسی بنویسیم
20 فارسی بخوانیم
21 ریاضی
22 علوم تجربی
1/23 آموزش قرآن
23 هدیه های آسمان
29 هدیه های آسمان(ویژه ی اهل سنّت)
33 هدیه هاى آسمان ویژه ى اقلیت هاى دینى
24 تعلیمات اجتماعی
پایه پنجم
 
2/74 فارسی
24/74 سلامت و تربیت بدنی
4/53 هنر
74/3
آموزش قرآن
74/5
هدیه های آسمان
74/27 علوم
52 ریاضی
5/53 ارزشیابی توصیفی
74/12 کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت
74/13 کارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)
74/14
کار و فناوری پودمان های کار(صنعت)
74/25
کارو فناوری کلیات
74/26
کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
74/28
مطالعات اجتماعی
74/4
تفکرو پژوهش
4/17 هدیه های آسمان
34/8
تفکرو پژوهش
34/10 کارو فناوری
34
فارسی(مهارت های خوانداری)
34/1
فارسی(مهارت های نوشتاری)
34/6
ریاضی
34/2 علوم تجربی
34/4
آموزش قرآن
34/3
هدیه های آسمان
34/7
هدیه های آسمان ویژه اهل سنت
24 تعلیمات اجتماعی
پایه ششم

منبع : سایت انتشارات بین المللی آبرنگ
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 3:57 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر

دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم  اول ودوم سوم وچهارم دبستان

 
سایر رسانه ها راهنمای معلم کتاب کار کتاب درسی  
کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

نوار صوتی آموزش قرآن
51 فارسی
6/53 تربیت بدنی
4/53 هنر
1/53 آموزش قرآن
53 علوم
52 ریاضی
5/53 ارزشیابی توصیفی
4/4 آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی
فارسی 1(92-93) 1/1
1 فارسی 92-93
2 ریاضی
4 علوم تجربی92-93

1/4

آموزش قرآن92-93
پایه اول

دانلود کتابهای پایه دوم

ایه اول
نوار صوتی آموزش قرآن
54 فارسی
7/53 تربیت بدنی
4/57 هنر
1/8 آموزش قرآن
2/57 هدیه های آسمان
56 علوم
55 ریاضی
5/1 فارسی
4/8 هدیه های آسمان
5 فارسی 91-92
5 فارسی 92-93
5/1
فارسی مهارت های نوشتاری
6 ریاضی
7 علوم تجربی
8/1 آموزش قرآن91-92
8/1
آموزش قرآن 92-93
8 هدیه های آسمان91-92
8
26

هدیه های آسمان
ویژه اهل سنت

8/6

آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی

پایه دوم

دانلود کتاب های درسی سوم ابتدایی

ه دوم
نوار صوتی آموزش قرآن
  علوم(پیش نویس)
  فارسی(پیش نویس)
   
11 علوم(پیش نویس)
13 مطالعات اجتماعی
پایه سوم
وار صوتی آموزش قرآن
66 آموزش قرآن
4/53 هنر
4/17 هدیه های آسمان
1/14 فارسی بنویسیم
14 فارسی بخوانیم
15 ریاضی
16 علوم تجربی
1/17 آآموزش قران
17 هدیه های آسمان
28

ضمیمه کتاب هدیه های آسمان اهل سنت

32

 

18 تعلیمات اجتماعی
پایه چهار

 

منبع : سایت اتشارات بین المللی آبرنگ
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 3:21 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر

دانلود کتاب مطالعات  اجتماعی  جدیدالتالیف سوم ابتدایی

کد کتاب: 
13
سال تحصیلی: 
92-93

دریافت فایل کامل کتاب: 

دانلود سرفصل ها و عناوین دروس و ساختار کتاب ریاضی جدید سال سوم دبستان و سال هفتم 92-93

 

سال سوم دانلود حجم
سرفصل هاوعناوین دروس ریاضی جدیدپایه ی سوم ابتدایی 5/52MB 
ساختارکتاب جدیدالتالیف ریاضی سوم  8/32MB

 

 

 

 

 

 

 

جدول زیر نیز شامل سر فصل های کتاب ریاضی سال هفتم است.

 سال هفتم
سر فصل های کتاب ریاضی اول متوسطه اول (هفتم)
 

 

منبع : سایت انتشارات بین المللی آبرنگ
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 2:13 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 2:6 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر
تاریخ : جمعه 92/4/28 | 1:51 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر