سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

این نرم افزارها برای آموزش درکلاس های هوشمند بسیار مناسب است وبه بهترین شکل تم ها دراین نرم افزارها آموزش داده شده اند وهم معلمین عزیز می توانند درآموزش خودشان درکلاس ازاین نرم افزارها استفاده بکنند وهم دانش آموزان برای یادگیری بهتر وتمرین وحل سوال از این برنامه ها استفاده بکنند.

نرم افزارآموزش وآزمون تم 19 ریاضی اول دبستان

 
نرم افزارآموزش وآزمون تم 19 ریاضی اول دبستان به سفارش خانم فاطمه اسماعیلی مدیر دبستان غیردولتی ایران فردا شهرآمل توسط مدیریت سایت دوفرشته آسمانی طراحی وساخته شد ودرجشنواره ی محتواسازی شرکت داده شد وبا کسب اجازه ازخانم اسماعیلی برای استفاده دیگرهمکاران ودانش آموزان درسایت دوفرشته آسمانی قرار دادیم


مدیریت سایت دوفرشته آسمانی


part1


part2


منبع : سایت دو فرشته آسمانی
تاریخ : پنج شنبه 92/7/4 | 12:30 صبح | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر