سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

دست نوازش...

روزی در یک دهکده کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان سال اول خود خواست تا چیز هایی که در زندگی به آنها قدردان هستند را نقاشی کنند . معلم با خود فکر کرد چون این بچه ها فقیر هستند حتما تصائیر بوقلمون یا میز پراز غذا را خواهند کشید . اما وقتی داگلاس نقاشی ساده و کودکانه خود را تحویل معلم داد معلم شوکه شد! 


او تصویر یک دست را کشیده بود. اما این دست چه کسی بود؟

هر یک از بچه ها نظری میداد . یکی میگفت حتما این دست خداست که به ما غذا می دهد.

یکی دیگر میگفت این دست کشاورزی است که گندم می کارد و بوقلمون پرورش می دهد.هرکس نظری میداد تا اینکه معلم بر بالای سر داگلاس رفت و از او پرسید: این دست چه کسی است داگلاس؟

داگلاس با اینکه خجالت میکشید آرام گفت:«این دست شماست.» 

معلم به یاد آورد از وقتی که داگلاس پدر و مادر خود را از دست داده بود به بهانه های مختلف می آمد تا معلم دست نوازشی بر سر او بکشد......

نتیجه:

شما چطور؟آیا تابه حال بر  سر کودکی یتیم دست نوازش کشیده اید؟بر سر فرزندان خود چطور؟
تاریخ : جمعه 92/7/19 | 1:15 صبح | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر