سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تابلو نقاش را ثروتمند کرد....

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد...

کارگردان جایزه هارا درو کرد...

 و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...

سلامتی بچه یتیمایی ک تو خیابونها آواره اند...
تاریخ : چهارشنبه 92/11/9 | 8:20 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر