سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود بسته های آموزشی ریاضی پنجم دبستان


 

اعداد مخلوط

 

آزمون فصل

اعداد مخلوط

 

اندازه گیری

 

آزمون فصل اندازه گیری

و ضرب ذهنی

 

بخش پذیری

 

آزمون فصل

بخش پذیری

 

 

کسر متعارفی 1 (2)

 

آزمون فصل

کسر متعارفی 1 (2)

 

عدد نویسی

 

آزمون فصل

(عدد نویسی)

 

کسر متعارفی 1

 

آزمون فصل

(کسر متعارفی 1)

 

گنجایش

 

 

آزمون فصل گنجایش

و مساحت دایره

و بررسی اطلاعات

 

آزمون فصل های مثلث

و اندازه گیری محیط دایره

 

 

حجم

 

 

جمع اعشاری

 

جمع کسرهای متعارفی

 

آزمون فصل جمع و

تفریق کسر متعارفی 1

 

آزمون فصل جمع و

تفریق کسر متعارفی 1 (2)

 

جمع کسرهای متعارفی (2)

 

کسر اعشار

 

زاویه

ضرب اعداد اعشاری

 

ضرب کسرها

 

آزمون فصل

ضرب کسرها

 

واحد جرم

 

تقسیم کسرهای متعارفی

 

تقارن

 

 

تفریق اعداد اعشاری

 

تفریق اعداد اعشاری (2)

 

 

آزمون فصل نسبت

و تناسب و درصد

و تخمین

 

نسبت و تناسب

 

 

نسبت و تناسب (2)

 

 

مکعب

 

 

آزمون فصل مساحت

و تقارن و

جمع اعداد اعشاری

 

مساحت

 

مساحت (2)

 

کسر متعارفی 2

 

آزمون فصل

کسر متعارفی 2

 

کسر متعارفی 2 (2)

 

آزمون فصل کسر

متعارفی 2 (2)

 

کسر اعشار و

عددهای اعشاری

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (2) 

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (3)

 تاریخ : شنبه 94/9/7 | 12:10 صبح | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر