سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

 

 

گذری بر ارزشیابی توصیفی

 

 

 

در  این نوع ارزش‌یابی  معلّم به دنبال اطلاعاتی است که براساس آن بتواند درباره بهبود فرایند یاددهی یادگیری دانش‌آموزان درکلاس تصمیم‌های مناسب بگیرد. این  نوع ارزش‌یابی برای تشخیص ضعف ها، قوت ها و مشکلات فرایند یادگیری و اصلاح و بهبود آن به کار می‌رود. مهم ترین ویژگی این نوع ارزش‌یابی، جهت‌گیری اصلاحی و درمانی آن است که درموقع مناسب به معلّم و دانش‌آموز این فرصت و امکان را  می‌دهد که تغییرات مطلوب را در روند فعالیت‌های خود، در راستای تحقق بهتر اهداف و انتظارات آموزشی به عمل آورد.

ضرورت تغییر رویکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

•          افت کیفیت یادگیری در مدرسه( پروژ های تیمز و abc)

•          طرح نظریه های جدید در علوم تربیتی و عبور از پارادایم رفتار گرایی

•          تغییرات ایجادشده در برنامه های درسی دوره دبستانی(علوم، بخوانیم و بنویسیم، هدیه های اسمان و..)

    یک تجربه

•          واقعه نگاری اول: مینادختر پرجنب و جوشی است. امروز به پرسشها داوطلبانه جواب می داد. یادگیری او بسیار خوب است.

•          واقعه نگاری دوم: مینا در فعّالیت های گروهی به خوبی مشارکت می کند. او در گروه به همه کمک میکند.

•          واقعه نگار ی سوم : مینا در کلاس پرتحرک است. برای کمک به همه حتی دانش آموزان ردیف های دیگر نیز داوطلب است. علاقهی زیادی به کمک به دیگران دارد.

•          واقعه نگاری چهارم: امروز مینا با مریم درگیر شد و او را هل داد. مریم با ناراحتی میگفت که مینا نمی گذارد خودم بنویسم.

•          واقعه نگاری پنجم: امروز مینا با زهرا دعوا کرد. زهرا اجازه نمی داد مینا در کارش به او کمک کند. درگیری او با دوستانش هنگام کمک کردن روی می دهد. با روحیهی که از مینا سراغ دارم این موضوع عجیب به نظر می رسد. به نظرم باید با مادرش گفتوگو کنم.

•          واقع نگاری ششم:امروز با مادر مینا صحبت کردم . متوجه شدم که او فرزند سوم خانواده است . او فاصلهی سنی زیادی با خواهر و برادرش دارد. همچنین او متولد نیمهی دوم سال است و از لحاظ سنی از بقیهی همکلاسیهایش بزرگتر است.

مولفه های عملکرد

در هنگام داوری در باره عملکرد دانش‌آموز این مفاهیم از هم‌دیگرتمیزداده شود.این مفاهیم عبارتنداز: تلاش،پیشرفت و نتیجه.

   منظور از تلاش، کوشش های فردی دانش‌آموزاست که برای تحقق اهداف و انتظارات صورت گرفته است.

   مفهوم پیشرفت، ناظر به  تغییرات حاصل از این کوشش‌هاست.

   نتیجه همان میزان تحقق انتظارات  می باشد. البته نتیجه گاهی نیز فراتر از انتظارات است که در توصیف وضعیت دانش آموز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته‌ی مهم دیگر این که نباید همه‌ی اطلاعات دریافتی از  دانش‌آموزان، در حین فرآیند یاددهی یادگیری جمع‌آوری و ثبت گردد، بلکه گزیده‌ی مهم آن باید نگه داری شود. زیرا عمده‌ی این اطلاعات، در پایان ترم (نیم سال اول) و پایان سال، برای ارائه‌ی گزارش و تصمیم‌گیری درباره‌ی ارتقای  دانش‌آموز و برنامه‌ریزی جهت مداخلات آموزشی به منظور رفع ضعف‌ها به کارگرفته می‌شود.

پوشه کار:

پوشه‌ی‌کار مجموعه ای از مواد تولید شده از فعالیت‌های یادگیری  دانش‌آموز است که در یک دوره‌ی زمانیِ خاص به صورت هدفمند و زمان مند جمع‌آوری شده است. این مجموعه معلّم را قادر می سازد تا رشد فرآیند یادگیری و میزان موفقیت تحصیلی  دانش‌آموز را در دوره ی مذکور بررسی و  ارزش‌یابی کند.

مراحل طراحی پوشه ی کار

•          هدف از به کارگیری از پوشه‌ی کار را روشن شود.

•          سازمان پوشه‌ی‌کار را  مشخص گردد.

•          محتوای پوشه‌ی‌کار را مشخص شود.

•           ویژگی های محتوای پوشه را مشخص شود.

•          جنس و ویژگیهای ظاهری پوشه تعیین شود.

•          چگونگی ارزش یابی مشخص گردد

 

 

 

محتوای پوشه کار

    این پرسش مهمی است که : "چه موادی را باید در پوشه کار قرار داد؟"  در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت که یک راه و روش ساده برای تعیین مواد لازم برای قرار دادن در پوشه ی‌کار  وجود دارد و آن این است که به اهداف و نشانه های تحقق آن‌ها در هر ماده‌ی درسی مراجعه شود. از بررسی آن‌ها روشن می شود که چه موادی برای این ماده درسی بیش‌تر مفید است که در پوشه‌ی‌کار قرار گیرد

نکاتی در مورد پوشه کار

•           موادی که برای پوشه‌ی‌کار  دانش‌آموز انتخاب می شود، باید تاریخ و حتی المقدور یادداشت (بازخوردکتبی) داشته باشد

•          بهتر است حجم مواد داخل پوشه‌ی‌کار زیاد نشود و نیازی نیست که تمامی آثار  دانش‌آموز در آن قرار گیرد.

•          از  دانش‌آموز برای تنظیم و مدیریت  پوشه‌ی‌کار استفاده شود.

•          هر از چندگاهی، پوشه‌ی‌کار  دانش‌آموز به رؤیت والدین برسد و از آن‌ها خواسته شود که دیدگاههایشان را درباره‌ی پوشه‌ی‌کار و فعالیت‌های یادگیری فرزندشان بنویسند.

•          دانش‌آموز صاحب پوشه‌ی‌کار است. لذا، در پایان سال تحصیلی پوشه و محتویات آن، باید به وی داده شود. 

 


 
تاریخ : دوشنبه 91/10/4 | 4:19 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر