سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

نیروگاه های برق ماهیهارا می کشند

 

مردم زیادی می دانند که نیروگاه های برق از منابع اصلی  آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای هستند

اما تعدادکمی آگاهند که تعــــداد زیادی از نیروگاه ها سبب کشتن و آسیب دیدن ماهی ها و دیگــــر

جانداران آبزی می شوند

نیروگاه های هسته ای و نیروگاه هایی که با سوخت فسیلی کار می کنند هردو دارای سیستم های

خنک کننده (برج های خنک کننده ) هستند که ازمصب رودخانه ها ، دریاچــــه ها مقدار بسیار زیادی

آب برداشت می کنند تا بخاری را که توربین را به حرکت در آورده است خنک کنند و دوباره در چـــرخه

تولید برق استفاده نمایند

این کشیدن آب از رودخانه ها و دریاچه ها حدود 135 تریلیون گالن درسال در سراسر آمریکا است که

چند تریلیون ماهی و موجودات زنده آبزی دیگر ،خصوصا موجودات کوچک و تخم های شکننده و لاروها را

از بین می برد و سبب تغییر در زنجیره غذایی آبزیان و اکوسیستم می شود.

 

 

 

 

http://www.gracelinks.org/795/power-plants-kill-fish

 

کلیک کنید

انیمیشن

 

 

http://www.sierraclub.org/coal/fishchopper/

 
تاریخ : جمعه 92/7/19 | 4:32 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر