سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آیا انیشتین تنبل بود؟

انیشتینتا چهار سالگی صحبت نمی‌کرد. پزشک متخصصبه پدر و مادرش گفته بود کهفرزند آنها زبان باز خواهد کرد ولیعقب ماندهخواهد بود. انشتین در طولزندگی‌اش قوه بیان ضعیفی داشت، احتمالا افسانه تنبل بودن او هم از همین امر ناشیشده است. ولی او اصلا شاگرد تنبلی نبود. مادش در یادداشتی نوشته است: "آلبرت دیروزکارنامه‌اش را گرفت، نمراتش خیلی درخشان بود." از دروس حفظ کردنی متنفر بود و طرزآموزش در مدارس را خشک و تحمل ناپذیر می دانست.

چقدر کنجکاو بود؟

دبیر زبان یونانی انیشتین در مورد او گفته بود: "آلبرتهیچ وقت به جایی نخواهد رسید". ولی آلبرت درریاضیاتوفیزیکبسیارباهوش و نمونه بود و استعداد موسیقی خوبی هم داشت. کلید اساسی شخصیت او کنجکاوی ومطالعه غیر درسی بود. انیشتین در واقع بدون کمک از معلم علم می‌آموخت، از معلمها وروش تدریس‌شان بیزار بود. تا 16 سالگی درآلماندرس می‌خواند. سپس بهایتالیاوسوئیسرفت. او برای ثبت نام در مدرسهپلی تکنیکزوریخ، شرط 18 سال را نداشت و تحصیلات متوسطه را نیز تمام نکرده بود.

استعداد ریاضی فیزیکی انیشتین

«وبر» متخصصالکترومغناطیسکه ورقه‌های فیزیک و ریاضی انیشتین را تصحیح کرده بود، اجازه شرکت در کلاسها را بهاو داد. مدیر این مدرسه به آلبرت پیشنهاد تحصیل در دبیرستانی را کرد که پس از اتمامدرس می‌توانست وارد مدرسه پلی تکنیک شود. انیشتین درس خواندن در این مدرسه را بسیارلذت بخش می‌دانست. در سوئیس سیستم نمره دهی از 1 تا 6 بود. طوری که نمره 1 بیشترینارزش را داشت. نمرات انیشتین هم در آنجا بیشتر از 1 و 2 بود. و این نمرات باعث سوءتفاهم شده و انیشتین را بچه تنبل شناسانده است.

در سال 1896 در مدرسه پلیتکنیک ثبت نام کرد و چون همیشه از یادگیری آنچه که مورد علاقه‌اش نبود سر بازمی‌زد. در بیشتر کلاسها حتی کلاسهای ریاضیات وفیزیکشرکتنمی‌کرد و دوستش «مارسل گروسمن» برایش یادداشت برمی‌داشت. ولی آلبرت هم وقتخود را بیهوده تلف نمی‌کرد. بلکه خود به تنهایی مطالعه می‌کرد. این مطالعات بیشتردر زمینهتئوریالکترومغناطیس ماکسولبود. پس از چهار سال از این مدرسه فارغ التحصیل شد. انیشتین درباره این دوران می‌گوید:"بالاخره باید مغزمان را از آنچه از مامی‌خواستند، پر می‌کردیم و این اجبار باعث شد تا من یک سال تمام از مطالعات علمیباز بمانم."

دوران کار آموزی انیشتین

برای کار آموزی هیچ یک از استادان حتیوبراو را نپذیرفتند. وبر به او گفت: "شمادانشجوی فوق‌العاده خوبی هستید ولی نظر هیچ کس را قبول ندارید." انیشتین هم از رویناچاری به تدریس خصوصی پرداخت. در سال 1901 مقاله‌ای دربارهخاصیت موئینگینوشت. مارسل گروسمن برایش دربرنمحلی برای کار آموزی یافت. در همین محل و در سال 1905 بود که نبوغانیشتین شکوفا شد. در این سال انشتین سه نظریه خود را ارائه داد که معروفترین آنهانظریه نسبیتبود.

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 5:34 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر