سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                 عرصه‌ها

عناصر 

رابطه‌ی با خویشتن

رابطه‌ی با خدا

رابطه‌ی با خلق خدا (سایر انسان‌ها)

رابطه‌ی با خلقت (طبیعت و ....)

عقل و تفکر و اندیشه‌ورزی

تفکر در خویشتن و کشف شهودی توانایی‌های خود / کشف فقر ذاتی خویش / عناصر هویت متعالی /

تفکر در صفات و افعال حضرت حق و  پیوند وجودی همه‌ی هستی با او / تفکر در عظمت خداوند متعال و نسبت خود با او / ...

تدبیر امور جامعه و اندیشه برای بهبود مستمر آن / دغدغه‌ی پایان روشن حیات بشری / انتظار فرج / تفکر در راهکارهای اصلاح و تکامل جامعه / درک مسئولانه از جامعه‌ی محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی /

تفکر در آفاق به عنوان آیات حق / تفکر در راهکارهای نو برای کشف و کاربرد توانایی‌های طبیعی / درک زیبایی‌های هستی /

ایمان مبتنی بر تفکر

ایمان به فطرت الهی خود / ایمان به توانمندی الهی خود / ایمان به حیات ابدی خود / خود باوری /

ایمان به غیب /  ایمان به صفات و افعال حق / ایمان به عدل الهی /  ایمان به ملائکه، کتب، رُسُل و اولیاء حق /  ایمان به دین خدا / ...

ایمان به کرامت انسان / ایمان به فطرت آدمی / ایمان به جایگاه برجسته‌ی اولیاء الهی /

ایمان به ارزش خلقت و قانون‌مندی آن / ایمان به جهان آخرت / ایمان به هدفمندی جهان خلقت /

علم و معرفت و آگاهی

(مبتنی بر تفکر و ایمان)

معرفت نفس / آگاهی به ظرفیت‌های خود / معرفت‌شناسی / هویت /

عرفان / فلسفه‌ی الهی / علم کلام / سود دهی علم به طبیعت در راستای معرفت حق / دین‌شناسی / پیامبرشناسی / امام‌شناسی / ...

تولید علوم انسانی /  شناخت نیازها و چالش‌های تعامل و تبادل علمی با دیگران / گفت‌و‌گو و مباحثه / اشاعه‌ی معرفت الهی در جهان / ... تاریخ / دشمن‌شناسی /

علوم پایه و علوم تجربی / دانش‌های نوین / پژوهش‌های علمی / جهان‌شناسی الهی /

کار و عمل و تلاش

(مبتنی بر تفکر و ایمان)

خودسازی / تربیت بدنی و مراقبت‌های بهداشتی / تلاش برای معاش خویش / اصلاح  نیت / نظم و انظباط /

عبادت مخلصانه و متفکرانه (نماز، روزه، حج و ...) / تنظیم ارتباطات سه‌گانه در مسیر رابطه با خدا /  اخلاص /

مهارت‌های زندگی / خدمت به خلق / جهاد با دشمنان / رعایت حقوق دیگران / رعایت وظایف اجتماعی (پوشش، ...) / کار اقتصادی برای معاش خانواده / توجه به خانواده / فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی / مشارکت فعال شهروندی / ...

عرصه‌های فناوری / به کارگیری دانش برای سعادت بشری / مهارت‌های فنی و حرفه‌ای / مهارت‌های صنعتی / کارآفرینی/ خلاقیت هنری / مهارت‌های پژوهشی /

اخلاق و عاطفه

[رفتارهای اخلاقی + ملکات نفسانی]

(مبتنی بر تفکر و ایمان)

خود دوستی متعالی و الهی / مبارزه با غرور و تکبر و ... / تواضع بدون تذلل / استغناء در برابر دیگران / زهد /

رعایت اخلاق بندگی / حبّ خدا / احساس قصور و تقصیر در پیشگاه حضرت حق / توکل بر خدا /

حسن خلق / امانت‌داری / راست‌گویی / صله رحم / حبّ وطن /خوش‌بینی نسبت به خلق خدا /  عفت / شجاعت /

حفظ محیط زیست / بهره‌برداری متعادل و بهینه از مواهب طبیعی / رعایت حقوق گیاهان و حیوانات /

"برخی محورهای اهداف تفصیلی عناصر پنج‌گانه در عرصه‌ی ارتباطات 4گانه‌ی انسان کامل" (بدون لحاظ ارتباطات متقابل این اهداف)

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 5:7 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر