سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بایدها و نبایدها در پروژه های علمی
نباید
باید
موضوع
با نیت رقابت با دیگران شرکت کند .  در صورت شکست احتمالی از انجام پروژه دل سرد شود و یا اگر موضوعی به جواب سریع نرسید موضوع را ادامه ندهد
انتخاب هوشمندانه و با علاقه موضوع و نوع پروژه- انجام همه فعالیتهای پروژه- در جهت کسب تجربه و دانش افزایی شرکت کند  و پاسخ مناسبی برای کجکاویهای خود پیدا کند و در صورت شکست احتمالی با بازبینی  و تغیرات احتمالی آنرا دوباره  انجام دهد .
 
 
دانش آموز
 
دخالت بیش از اندازه و توقع بیش از اندازه از دانش آموز و فرصت سوزی آموزشی
کمک به موقع و آگاهانه و کنترل شده فراهم نمودن وسایل و فرصت  سازی  آموزشی
 
اولیا
 
انتخاب نوع و موضوع پروژه و حضور پرنگ تر از دانش آموز د ر انجام پروژه
راهنمایی و اطلاع رسانی به موقع و کنترل و  نظارت بر انجام پروژه
معلم
به چالش کشیدن دانش آموز
توجه به کمیت کار نه کیفیت
توضیحات بیش از اندازه به داش آموز بدهد
با سوالات سخت دانش آموز را بترساند
با انصاف و عدالت رفتار نماید و  برای همه به یک اندازه وقت صرف کند  . به توضیحات دانش آموز خوب گوش کند به کیفیت کار توجه نماید
داور
ایجاد جو رقابت بین دانش آموزان
فراهم نمودن فرصت های آموزشی و امکانات و بازدید علمی برای دانش آموزان
 
مدیر مدرسه
ایجاد جو رقابت بین معلمین
توجه بیش از اندازه به منتخبین استانی و دانش آموزان راه یافته به مرحله کشوری
توجه به نمایشگاههای مدرسه و منطقه بازدید از نمایشگاههای مدرسه و منطقه
اطلاع رسانی به موقع
فراهم نمودن ملزومات  کارگاههای آموزشی و بازدیهای علمی برای معلمین
تخصیص فضای مناسب برای نمایشگاه منطقه و استان
 
مسئولین منطقه و استان
فقط دانش آموزان و معلمین برتر  مراحل منطقه و  استان تقدیر شود
تشویق همه دانش آموزان و معلمان در مدرسه و منطقه
تقدیر از دانش آموزان
گران و پر زرق برق
کم هزینه و پر محتوا
تابلو نمایش
در آخر کار به یک باره نوشته شود
روزنگار- مستند  و همراه با مراحل انجام پروژه وقایع ثبت شود
دفتر کارنما
مواد غیر مجاز – سمی – تیز و برنده
 
از مواد مجاز ذکر شده در شیوه نامه باشد
مواد نمایشی
توجه بیش از اندازه به تزیینات و موضواعات غیر علمی
فضای نمایشگاه علمی و آموزشی باشد
نمایشگاه
به خواست و اجبار اولیا و معلم باشد
متناسب با علاقه و توان دانش آموزان
نوع و موضوع پروژه


منبع :من ودانش آموزان کلاسم
تاریخ : دوشنبه 93/10/15 | 9:6 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر