سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابعاد تربیت دینی

انسان ابعاد گوناگونی دارد: عبادی , علمی , اخلاقی ,, هنری , خانوادگی , اجتماعی , مالی و اقتصادی , مهارت ها و فنون و جسمانی

پذیرش ابعاد تربیت توسط عقل و قلب

تربیت دینی , تربیت جامع و همه جانبه

1.    تربیت عبادی:

تسبیح و تقدیس

تحمید و ستایش

سپاس و شکر

دعا

ابراز تسلیم محض و اطاعت در برابر خداوند

2.    تربیت اخلاقی:

فضایل زیربنایی تربیت:

کرامت نفس

صداقت و اخلاص

3.    تربیت علمی :

گرایش فطری انسان به دانستن

رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق دانستن

4.    تربیت زیبا شناختی

5.    تربیت خانوادگی

6.    تربیت اجتماعی

7.    تربیت مالی و اقتصادی

8.    تربیت مهارت ها و فنون

9.    تربیت جسمانی

 

 

 

 

 

رویکرد تربیت دینی : فطرت گرای توحیدی

ویژگی های فطری انسان:

1.       حقیقت جو

2.       گرایش به خیر اخلاقی

3.       علاقه به جمال و زیبایی

4.       حس پرستش

5.       نیروی عقل

6.       قلب

7.       گرایش به توحید

اصول منتج از رویکرد فطرت گرایی توحیدی

1.       توجه به حقیقت کمال گرای انسان

2.       توجه به عقلانیت و تفکر:

عقل حجت باطنی

معرفت عقلی , حاصل فعالیت تعقلی انسان

قدرت اختیار و انتخاب بیشتر با پرورش عقل

تفکر عقلی یک اصل مبنایی

       3.    جمع میان عقل و عرفان

4.     توجه به بعد زیباگرایی انسان

5.    توجه به رشد معتدل و همه جانبه ی انسان

 

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 5:1 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر