سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فعالیت ها ی تکمیلی علوم پایه دوم درس اگر تمام شود

ماشین بادکنکی                                                      

اعضای گروه:  

پیامد:

برای صرفه جویی در مصرف سوخت ها وسیله ای را طراحی کند که منبع آن ها جایگزین سوخت ها شود.                                                     

در پایان این درس انتظار می‌رود، دانش‌آموزان بتوانند:

سطح1: فهرستی از کاربرد سوخت‌ها تهیه کنند و راه حل‌های رایج برای کاهش مصرف آن‌ها را ارائه کند. تأثیر کاهش سوخت‌ها را در موارد آشکار بیان کنند.

سطح2: فهرست متنوعی از کاربرد سوخت‌ها تهیه کنند و راه حل‌های متعددی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌ها ارائه کنند به طوری که این راه‌ حل‌ها به نتایج آشکار صرفه جویی اشاره شده باشد.

سطح3: فهرست جامعی از کاربرد سوخت‌ها تهیه کنند و راه حل‌هایی که برای صرفه جویی در مصرف سوخت‌ها ارائه می‌کنند نتایج آشکار و پنهان کاهش مصرف سوخت‌ها را مورد توجه قرار داده و عملی/ خلاق باشد.

با استفاده از وسایل داده شده یک ماشین بادکنکی درست کنید.

از وسایلی که استفاده کردیم:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

شکل ماشین گروه ما قبل از ساختن:

 

 

 

 

 

بعد از مسابقه:

مشکلاتی که در ساختن و حرکت دادن ماشین داشتیم:

 

 

چگونه مشکلات را در گروه خود بر طرف کردیم؟

 

 

فرض کنید خودروها برای حرکت کردن به جای استفاده از سوخت‌ها، مثل ماشین بادکنکی شما حرکت کنند. در این صورت مزایا و مشکلاتی که با آن مواجه می‌شوند چیست؟

 

چه شکل‌هایی از انرژی را در حرکت ماشین مشاهده می‌کنید؟

چه تبدیل انرژی در حرکت ماشین مشاهده می‌کنید؟

 

ماشینی طراحی کنید که با آب حرکت کند.

چگونه دانش آموزان را در انجام این فعالیت ارزشیابی می کنید؟

چگونه خودتان را در این درس ارزشیابی می‌کنید؟

ملاک‌ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

راه‌حل‌های صرفه جویی در سوخت‌ها

راه‌حل‌های رایج برای صرفه جویی در مصرف سوخت‌ها بدهد

راه حل‌های متنوع و عملی را برای حفظ سوخت‌ها بدهد

راه‌حل‌های خلاقانه و متعدد را برای حفظ سوخت‌ها بدهد

طراحی وسیله‌ای که منبع آن جایگزین سوخت‌ها شود

وسیله‌ی طراحی شده را بدون کمک دیگران به کار بگیرد

در به حرکت درآوردن وسیله‌ی طراحی شده مبتکرانه عمل کند

وسیله را طراحی جدید می‌کند و برای به حرکت در آوردن آن مبتکرانه عمل می‌کند

 

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 6:2 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر