سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

قوانین جدید تنیس روی میز

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز ؛این تغییرات به شرح زیر است :  

6-6-2 بازیکن مسئول است به نحوی سرویس بزند که داور یا کمک داور بتواند رضایت داشته باشند که او به طور قانونی سرویس را اجرا کرده است ، و یا ممکن است تصمیم بگیرند که سرویس غیر قانونی است .  

1-6-6-2 اگر داور یا کمک داور در خصوص قانونی بودن سرویس مشکوک باشند ، ممکن است برای اولین بار در مسابقه اعلام لت کرده و به زننده سرویس اخطار دهند ، اما هر سرویس مشکوک بعدی توسط بازیکن یا جفت دوبل او بایستی خطا (غیرقانونی) در نظر گرفته شود.

موارد لت در بازی های ویلچری:
1-5-1-9-2 توپ پس از برخورد به زمین دریافت کننده به سمت تور برگردد.

موارد کسب امتیاز:
6-1-10-2 اگر حریفش عمدا به توپ بصورت متوالی دوبار ضربه بزند.

موارد کسب امتیاز در بازی های ویلچری:
1-13-1-10-2 حریف او هنگام ضربه، حداقل تماس پشت ران خود را با صندلی یا بالشتک حفظ نکند.

2-13-1-10-2 حریف قبل از ضربه ، با هریک از دستان خود ، میز را لمس کند.

3-13-1-10-2 در جریان رالی، زیرپایی یا پای حریف ، سطح زمین را لمس کند.

 

سیستم تسریع:
2-15-2 اگر در یک گیم ، حداقل 18 امتیاز (جمع امتیازات) کسب شده باشد، سیستم تسریع اعمال نخواهد شد.

5-15-2 شروع سیستم تسریع نباید ترتیب سرویس و دریافت ( آنچه که در بند 6-13-2 تعریف شد) در مسابقه را تغییر دهد.

4-1-2-3 برا ی بازیکنان ویلچری ، پایه های میز باید حداقل 40 سانتیمتر از خط انتهایی میز فاصله داشته باشد.

1-3-2-3 فضای بازی باید چهار گوش بوده و نباید کمتر از 14 متر طول، 7متر عرض و 5 متر ارتفاع باشد. اما چهار گوشه آن ممکن است با یک دیواره هایی (پارتیشن) که بیش از 5/1 متر طول ندارد، پوشانده شود. برای رویدادهای ویلچری، فضای بازی ممکن است کاهش یابد اما نباید کمتر از 8 متر طول و 6متر عرض باشد.

8-3-2-3 کف سالن نباید به رنگ روشن بوده یا نور منعکس کند و نباید لغزنده باشد و سطح آن نباید از آجر ، سرامیک ، بتون یا سنگ باشد. اما برای رویدادهای ویلچری، کف سالن می تواند از بتن باشد.

2-4-2-3 یک مرکز کنترل راکت باید در رقابت های جهانی، المپیک یا پارالمپیک و تعدادی از تورنمنت های حرفه ای ITTF  و رقابت های قهرمانی جوانان ، برپاشود و همچنین ممکن است که این کار در رقابت های قاره ای و منطقه ای نیز انجام شود.

1-2-4-2-3 مرکز کنترل راکت ، بایستی مطابق با سیاست و روش برقرارشده توسط هیئت رئیسه با توصیه کمیته تجهیزات، آزمایشات کنترل راکت انجام دهد تا از حصول تمامی مقررات ITTF (ازجمله ضخامت رویه راکت، صافی، سطح ، حضور مواد فرار مضر که البته به این موارد محدود نمی گردد) اطمینان حاصل گردد.

2-2-4-2-3 آزمایشات کنترل راکت بایستی معمولا پس از مسابقه بصورت تصادفی انجام شود، اما از 4/1 نهایی به بعد، آزمایشات مربوطه باید قبل از همه مسابقات در رویدادهای انفرادی و مسابقات منتخب در تمامی رویدادهای تیمی انجام شود.

3-2-4-2-3 راکت هایی که در آزمایش کنترل راکت قبل از مسابقه رد شوند، نمی توانند در رقابت های لیست شده بالا مورد استفاده قرار گیرند. در حالتی که راکت ها، در آزمایش تصادفی کنترل راکت پس از مسابقه رد شوند، بازیکن مربوطه، مستحق جریمه خواهد بود.

4-2-4-2-3 همه بازیکنان حق دارند که بصورت داوطلبانه قبل از مسابقه، راکت های خود را تحت آزمایش قرار دهند، بدون اینکه شامل جریمه ای گردند.

12-3-2-3-3 اطمینان از اینکه فقط اشخاص مجاز در محوطه بازی هستند.

1-1-5-3 در یک رویداد تیمی، بازیکنان می توانند توسط هر فرد مجاز در محوطه بازی راهنمایی شوند.

11-2-5-3 اگر در مدت 48 ماه، راکت بازیکنی در آزمایشات رسمی کنترل راکت، 4بار رد شود، بازیکن مربوطه برای مدت 12 ماه از شرکت در رویدادهای ITTF معلق می گردد.

12-2-5-3 اگر یک بازیکن به هر دلیلی از یک مسابقه ، رویداد یا رقابت محروم شود، او خود به خود هر عنوان اخذ شده، مدال،جایزه نقدی یا امتیازات رنکینگ را از دست می دهد.

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 4:31 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر