سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگنرم افزار کمک آموزشی پایه پنجم

لطفا روی تصاویر کلیک کنید.

جمع کسر بزرگتر از واحد با یک عدد

جمع کسر بزرگتر از واحد با یک عدد

اعداد اعشاری

اعداد اعشاری

ارزش مکانی

ارزش مکانی

چهار وجهی منتظم

چهار وجهی منتظم

نسبت و تناسب

نسبت و تناسب

منبع  :http://amir-1381.blogfa.com
تاریخ : جمعه 92/7/19 | 1:22 صبح | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر