سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نظام آموزشی در کشور فرانسه

در نظام آموزشی فرانسه،‌آموزش های قبل از دبستان از اهمیت خاصی برخوردار است. تمام کودکان 4 تا 5 ساله و 5/99% از کودکان سه ساله فرانسه پیش از ورد به مدارس ابتدایی به مهد کودک می روند که بصورت رایگان و اجباری است. در سنین 8 تا 16 سال نیز دوره تحصیلات اجباری است.

 

آموزش ابتدایی

آموزش دبستان، اجباری و خاص کودکان 6 تا 11 ساله است. مدت آموزش در این مرحله پنج سال است که به سه دوره تقسیم می شود.

الف) دوره آمادگی:Cours Prepratoire) (C.P.) (، کودکان 6 تا 7 ساله

ب) دوره مقدماتی Cours Elementaire) (C.E.) (،کودکان 7 تا 9 ساله

کلاس اول کودکان 7 تا 8 ساله

کلاس دوم کودکان 8 تا 9 ساله

ج) دوره میانه:Cours Moyen) (C.M.) (، ، کودکان 9 تا 11 ساله

کلاس اول (C.M.1) کودکان 9 تا 10 ساله

کلاس دوم (C.M.2)کودکان 10 تا 11 ساله

برنامه های آموزشی در سه محور زیر جهت داده می شود:

زبان فرانسه نه ساعت در هفته و ریاضیات شش ساعت

فعالیت های آماده سازی 7 ساعت، تعلیم و تربیت اخلاقی و بدنی، کار های دستی، فعالیت هایی که بر جنبه های هنری آن تأکید شده است، آشنایی با علوم طبیعی و انسانی( تاریخ و جغرافیا)

تربیت بدنی و ورزش 5 ساعت

این آموزش به کودکان اطلاعات و معلومات اولیه و بنیادی می دهد و او را با نظمی آشنا می کند که برای ادامه تحصیلاتش در رشته های بعدی لازم است. برنامه این دوره برای همه دانش آموزان یکسان تنظیم شده است و توجهی به رشته تخصصی آنها در آینده نشده است.

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 5:11 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر