سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیدایش و پیشینه گیاه

طرح تاریخ گیاهان زمین مشابه مهره‌داران آن است، با امواجی از انقراض‌ها و جانشینی‌ها و پیدایش تصادفی اشکال تازه برای غلبه بر محیط. در دوره? دونین، زمانی که جنگل‌های اولیه پدید آمدند، ابتدا مجموعه? گیاهان دم‌اسبی، پنجه‌گرگی‌ها و سرخس‌ها گسترش یافتند و گیای (فلورای) غالب زمین را به وجود آوردند. این گیاهان به‌وسیله? هاگ تولید مثل می‌کردند و آب و هوای مرطوب را ترجیح می‌دادند.[2]
انرژی لازم برای نگهداری جانوران دریایی اولیه باید نخست توسط زیستمندان‏ فتوسنتزکننده تأمین شده باشد، و هنوز هم عمدتا توسط این زیستمندان تأمین می‌گردد، ولی زمانی در اواخر دوران پرکامبرین جلبک‌های دریایی پرسلولی تکامل یافتند. در مورد گوناگونی یا فراوانی این گیاهان اطلاعات چندانی دردست نیست؛ آن‌ها قاعدتا به اجتماعات بی‌مهرگان تنها زیستمندان کوچکی اضافه کرده‌اند و ممکن است مستقیما توسط زیستمندان دیگر خورده شده باشند.[3] ادامه مطلب...


تاریخ : یکشنبه 92/4/23 | 12:59 صبح | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر